Uhf Whip 5/8w 3db Hngd Blk (U) 430 - 472 MHz (AUGH-B/U)

£21.52 +VAT

In stock

Code: AUGH-B/U

5/8 Wave UHF Whip

3dB Gain

Hinged

430 - 472 MHz (U)